Voor spoed 24/7 0161 496016

Floppy Kid Syndroom

Regelmatig komen we op bedrijven lammeren met het Floppy Kid Syndroom tegen. Bij tijdige diagnose is een behandeling gelukkig vrijwel altijd effectief. Een kleine inkijk in het syndroom:

Lammeren laten vooral slapte zien, een dikke, overvulde buik, wankele gang, niet willen drinken en platliggen. De bloed-pH zakt onder 7.2 en het melkzuurgehalte in het bloed stijgt. Zonder therapie sterven de lammeren binnen 24 tot 36 uur. De lammeren hebben (meestal) geen diarree en geen koorts. Bij sectie zien we een overvulde lebmaag met soms bloedingen in de lebmaagwand, de inhoud is zuur. Ook de afwezigheid van andere sectieafwijkingen wijst op Floppy Kid Syndroom.

Primaire oorzaak is overdrinken met een overvolle lebmaag als gevolg. Dit kan door verschillende bedrijfsspecifieke risicofactoren in de hand gespeeld worden.

Therapie is vrij eenvoudig en effectief mits op tijd gesignaleerd. Oraal toedienen van bicarbonaat en later eventueel elektrolyten en een dag geen melk laten drinken zorgt ervoor dat lammeren van hun verzuring bekomen. De oorzaak moet veelal gezocht worden in afstelling-, concentratie en hygiëne van de melkautomaat.

Indien u twijfelt of lammeren last hebben van Floppy Kid Syndroom weet u ons te vinden!

Ons werkgebied is: Galder, Riel, Meer, Rijsbergen, Ulvenhout, Ulicoten, Goirle, Alphen, Baarle-Nassau, Bavel en Gilze.

Back To Top