Voor spoed 24/7 0161 496016
praktijk

Iso certificering

Gezondheidszorg verlenen aan dieren is de kern van ons vak en dat nemen wij heel serieus. Bovendien willen wij u als eigenaar van een dier of dierhouderij graag uitstekend van dienst zijn als klant. Last but not least hebben dierenartsen verantwoordelijkheden op het gebied van volksgezondheid. Wij leggen de lat voor onszelf hoog op alle drie hierbovengenoemde gebieden.

Volgens ISO-normen werken geeft ons als team handvatten om te midden van alle hectiek die een dierenartsenpraktijk 24 uur per dag met zich meebrengt, voor elke patiënt, elk bedrijf en op elk moment een gegarandeerde kwaliteit van zorg te leveren en als team steeds uitstekend te kunnen samenwerken. Doen wat je zegt en zeggen wat je doet!

Transparant

Een bijkomend voordeel is dat we met het certificaat ook naar buiten toe kunnen laten zien dat wij, ook waar het voor u als klant niet zichtbaar is, de kwaliteit continu bewaken en onze praktijk openstellen voor het oordeel van een erkende certificerende instelling. Dat geeft u extra zekerheid dat u bij ons aan een vertrouwd adres bent.

Sinds 2015 voert CIDZ (Certificatie in de Zorg) voor ons de jaarlijkse externe audit uit. CIDZ werkt ook voor grote humane zorginstellingen waardoor zij veel ervaring heeft met het beoordelen van processen in de medische zorgverlening

Algemene Voorwaarden

Op onze behandelingsovereenkomsten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.

Privacy verklaring

Privacy staat bij Dierenkliniek ’t Leijdal hoog in het vaandel.  We doen er alles aan om je gegevens te beschermen. In onze privacy verklaring vind je informatie over:

  •  De gegevens die we van jou verzamelen om jou zo goed mogelijk te helpen.
  •  De manier waarop we deze gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen.
  •  Wat jouw rechten zijn en hoe je deze kunt gebruiken.

Dierenkliniek ‘t Leijdal is lid van Kernpraktijken

Kernpraktijken RundveeDe Vereniging Kernpraktijken Rundvee is een nationale samenwerking van veertien praktijken op het gebied van herkauwers. De praktijken zijn verspreid over het land en hebben allen een behoorlijk aantal herkauwers in de praktijk. Verder hebben zij gemeenschappelijk dat ze vooruitstrevend zijn in hun dienstverlening en advisering.

Op regelmatige basis is er uitwisseling van kennis. We voeren gezamenlijk projecten en opdrachten uit van praktijk overschrijdende opdrachtgevers. Er is bijvoorbeeld gewerkt aan een uniform digitaal bedrijfsgezondheidsplan met als doel er een nuttig instrument voor de veehouder van te maken. Daarnaast organiseren we intervisies en bijeenkomsten op het gebied van personeelsmanagement, behandelmethoden, certificering, automatisering en organisatie.

De Kernpraktijken hebben kwaliteit van handelen hoog in het vaandel staan en willen dit uitdragen met het feit dat alle aangesloten praktijken een NEN-ISO 9001 certificaat hebben: zij laten zich dus vrijwillig toetsen door een externe organisatie!

Verder zijn er afgelopen voorjaar bijeenkomsten geweest van LTO-Nederland over BVD en IBR waarvoor dierenartsen van Kernpraktijken Rundvee zijn gevraagd om een presentatie te geven. Zo is gewaarborgd dat op alle bijeenkomsten eenzelfde boodschap is gebracht.Ook wordt er over de grens gekeken en onderhouden we contacten met bijvoorbeeld een soortgelijk samenwerkingsverband in Engeland, Schotland en Ierland, namelijk XL-Vets UK.

Alle Kernpraktijken hopen door deze samenwerking hun dienstverlening naar een hoger plan te brengen en zo voor hun klanten de belangrijkste adviseur te blijven.

Voor meer informatie: www.kprundvee.com

Wij werken samen met dierenklinieken in de omgeving zodat er altijd een dierenarts voor u klaarstaat, ook buiten onze openingstijden. Daarnaast is onze praktijk uitstekend bereikbaar vanuit de volgende plaatsen:

Back To Top