Voor spoed 24/7 0161 496016
Koeien in de wei

Dierenarts gespecialiseerd in rundvee

Advies van de dierenarts voor een gezonde koe

“1 zieke koe kost net zoveel tijd als 40 gezonden”. En dit is nu precies wat je niet kunt gebruiken. Tegenwoordig wil iedereen meer kilogrammen melk produceren met minder arbeid. Planmatig werken aan een goede gezondheid van uw koeien kan veel rendement en arbeidsvreugde opleveren. Hier willen we graag samen met u aan werken. Hoe kunt u bijvoorbeeld het beste omgaan met hygiëne en preventie van ziektes? Of hoe krijgt u efficiënte werkroutines. Wij helpen u  van vruchtbaarheidsbegeleiding tot advisering in voeding.

Gezond rundvee

De basis van onze opleiding en werk is het beter kunnen maken van zieke dieren. Dit doen we vol passie voor u en het dier. Betrokkenheid bij het bedrijf en de familie vinden wij belangrijk. Tijdens gestructureerde bedrijfsbezoeken komen belangrijke zaken aan bod zoals vruchtbaarheid, productie en rantsoen, uiergezondheid, jongvee-opfok, klauwgezondheid etcetera. Wij zijn ervan overtuigd dat dit zal leiden tot gezondere koeien, die met minimaal gebruik van antibiotica, een optimaal bedrijfsresultaat leveren!

Abonnementen

Wij hebben in samenspraak met veehouders abonnementen ontwikkeld die goed aansluiten bij de wensen van verschillende bedrijfsvoeringen. Van een abonnement waarbij we eens in de 2 maanden gratis langs komen tot een waar we wekelijks alle verse koeien controleren. Als expert wat betreft de vruchtbaarheid van koeien hebben we hier ook een speciaal abonnement voor. Elke 2-4 of 6 weken wordt er bijgestuurd (individueel en groepsgewijs) om dieren zo snel mogelijk drachtig te krijgen.

Kwaliteit

Wij willen de belangrijkste adviseur zijn bij u op het bedrijf om koeien gezond te houden. Expertise en voorop lopen in laatste wetenschap is hiervoor essentieel en daarom steken wij hier veel tijd in. Wij denken dat wij u daardoor beter kunnen ondersteunen in de beslissingen die gemaakt moeten worden om het bedrijf optimaal te laten draaien. Wij zijn lid van Kernpraktijken Rundvee: een groep praktijken waar kwaliteit en innovatie voorop staan www.kprundvee.com

Nieuwsberichten

Wij sturen meerdere keren per jaar een nieuwsbrief rond naar rundveehouders. Hieronder vindt u een aantal berichten die voor u interessant kunnen zijn. Wilt u deze informatie graag direct via de email ontvangen. Schrijf u dan hieronder in:

Back To Top