Voor spoed 24/7 0161 496016
Vleeskalveren

Optimale zorg voor uw Kalveren

Onze dierenartsen streven naar een zo gezond mogelijke veestapel. Dit geeft het meeste arbeidsvreugde, een goed rendement voor de eigenaar en niet te vergeten: een hoog dierwelzijn. Hierbij geloven wij in een aantal principes:

  • Een hoge persoonlijke betrokkenheid met de veehouder en de eventuele integratie.
  • Hoge service graad richting de veehouder. Bestelde medicijnen worden dezelfde dag afgegeven of kunnen direct worden opgehaald.
  • Voor elke ronde een bespreking van de resultaten en een plan hoe we deze komende ronde verder gaan verbeteren.
  • Regionaal gericht waardoor spoedvisites gemakkelijk gedaan kunnen worden voor het individuele kalf.
  • De dierenartsen doen ook nog andere diersoorten waardoor veel kennis gecombineerd kan worden.
  • Minimaal eens per week een bezoek in de eerste 6 weken na het opzetten van de vleeskalveren. Hierbij is er aandacht voor het individuele kalf en voor het koppel als geheel.
  • Betrokken bij sector overleg en deelname aan verschillende vormen van onderzoek.
  • Continue verbetering van kennis en kwaliteit door het regelmatig volgen van cursussen en nascholingen.
Back To Top