Voor spoed 24/7 0161 496016

Onderzoek Torsio Uteri

Onderzoek Torsio UteriTegenwoordig  zien we vaak een gedraaide baarmoeder (Torsio Uteri in vaktaal) bij een geboorte die niet wil vlotten. Dit lijkt mogelijk meer dan vroeger, maar harde data ontbreken. Ook is de oorzaak hiervan niet helemaal bekend. Reden voor een bevriende praktijk in samenwerking met de faculteit Diergeneeskunde om een onderzoek hiernaar op te zetten. Zij hebben ons gevraagd mee te helpen.

Het vermoeden is dat kalfziekte een grote rol speelt. Daarom zouden wij graag komende maand bij elke koe met een slag in de baarmoeder (Torsio Uteri in vakliteratuur) een bloedje willen tappen voor Calcium onderzoek. Daarbij willen we van een andere koe die kort voor kalven is een controle bloedje tappen.  Als veehouder krijg je de uitslag ook terug, wat een beter inzicht geeft in de mate van kalfziekte bij die specifieke koeien.  Wij hopen dan ook op uw medewerking.

Ons werkgebied is: Galder, Riel, Meer, Rijsbergen, Ulvenhout, Ulicoten, Goirle, Alphen, Baarle-Nassau, Bavel en Gilze.

Back To Top