Voor spoed 24/7 0161 496016

Overleg tussen huis- en dierenartsen

Onder leiding van de ZLTO is een project opgezet om de band en de communicatie te verbeteren tussen de huisartsen en dierenartsen in een regio onder de naam Samedi. Wij doen sinds de start van het project in 2014 hier aan mee. Twee keer per jaar zitten hebben we een bijeenkomst waar een onderwerp aan bod komt wat op het snijvlak ligt van beide beroepen. Zo zijn we bij een veehouder geweest en hebben daar ziektes besproken die van dier naar mens kunnen gaan. Hebben 2 deskundige uit het ziekenhuis uitleg gegeven over MRSA. En de laatste bijeenkomst ging over het rapport: “Veehouderij en gezondheid omwonenden

Resultaten

In het onderzoek zijn verbanden gevonden tussen het wonen in de omgeving van veehouderijen en de volksgezondheid. Sommige waren positief, anderen negatief. Er was geen eenduidig, algemeen antwoord te geven op de centrale vraag. De belangrijkste conclusies:

  • Minder astma en allergie rondom veehouderijen.
  • Geen verspreiding van zoönosen of resistente bacteriën vanuit veehouderijen.
  • Verminderde longfunctie gemeten bij omwonenden in omgeving met veel veehouderijen.
  • Verergering van klachten bij COPD patiënten (ca. 2% bevolking) door wonen in omgeving veehouderijen (effect fijn stof).
  • Mogelijke effecten van emissie van ammoniak uit de veehouderij via het ontstaan secundair fijn stof in de atmosfeer.
  • Verhoogde kans op longontsteking door belasting met fijn stof en endotoxinen afkomstig uit pluimveehouderijen.
  • Geen relatie gevonden tussen longontsteking en wonen in omgeving geitenhouderijen

Klik hier voor de folder met conclusies.

Ons werkgebied is: Galder, Riel, Meer, Rijsbergen, Ulvenhout, Ulicoten, Goirle, Alphen, Baarle-Nassau, Bavel en Gilze.

Back To Top