Voor spoed 24/7 0161 496016

Financiële voordeel van toepassing Startvac

Eind mei was ik (Hans) uitgenodigd om op een congres voor dierenartsen in het zuiden van Polen ( Polanica) een presentatie te houden. De vraag was om iets te vertellen over onze ervaringen van de afgelopen jaren in het terugdringen van antibioticum-gebruik bij melkkoeien. Nederland heeft op dit gebied een goede naam in Europa (“gidsland Nederland”). Daarnaast wilde men weten hoe wij die forse reductie gerealiseerd hebben en welke instrumenten daarbij behulpzaam zijn geweest.

Één van die instrumenten is vaccinatie tegen mastitis, Startvac.
Om het verhaal, naast de daling in DDD, ook financieel te onderbouwen (als veehouder moet er natuurlijk wel aan verdiend kunnen worden) hebben we bij 3 bedrijven 2 Simherd-berekeningen uitgevoerd: a) de verwachting vooraf ( hoeveel kan er, op wat voor termijn, verdiend worden aan het vaccineren met Startvac?) en b) wat is er werkelijk gerealiseerd (verdiend)?

Een paar opvallende conclusies:

  • Alle drie de berekende bedrijven haalden een fors financieel voordeel met vaccinatie
  • Het financiële voordeel komt voort uit minder mastitis ( bevestigd door een lagere DDD), minder ernstige mastitis ( koeien herstellen beter), een lager celgetal (MPR-gegevens), minder gedwongen afvoer ( BGP) en dus méér melk.
  • Het financiële voordeel is het hoogst na 3 jaar vaccineren; de meeste bedrijven halen het “break-even-point” na een jaar.
  • Bedrijven met een Coli-mastitis-probleem halen het snelste hun financiële voordeel.
  • De verwachtingen vóóraf komen opvallend goed overeen met het uiteindelijk behaalde resultaat (harde cijfers). M.a.w. Simherd maakt zeer nauwkeurige berekeningen waardoor het dus een zeer bruikbaar model is om voorspellingen mee te doen.

Een voorbeeld: De berekende verwachting vooraf was:

In deze grafiek staat onderaan de managementniveau met betrekking tot uiergezondheid. Bij een bedrijf met een gemiddeld managementniveau op uiergezondheid verwachten we dat na een jaar de vaccinatiekosten (streep op 2,4=2400 euro per jaar) net zo hoog zullen zijn als het financiële voordeel. Maar dat de winst na 3 jaar € 6400 zal zijn. Het gaat hier om 100 koeien incl jongvee.

Werkelijk gerealiseerd:
Bij meerdere bedrijven zijn wij inmiddels 3 jaar aan het vaccineren. Als wij de gerealiseerde cijfers gaan vergelijken met verwachting die Simherd had berekend vooraf, dan komen deze zeer goed overeen.

Geen vaccinatie Wel gevaccineerd Verschil
Saldo per jaar € 220.125 € 226.929 € 6.804
Saldo per koe-jaar € 2.124 € 2.186 € 62
Saldo per kg ECM € 0,194 € 0,199 € 0,004

Dus in werkelijkheid is er iets meer nog gerealiseerd ( € 6804) dan vooraf verwacht (€ 6400).
Als dierenartsen stonden we al achter koppelvaccinatie met Startvac op bedrijven met specifieke uiergezondheidsproblemen, maar nu kunnen we dat ook staven met goede praktijkervaringen. Én, niet minder belangrijk: vooraf een betrouwbare voorspelling geven.
Dit maakt het u mogelijk om weloverwogen een beslissing te nemen over deze mogelijke investering.
U kunt dit bespreken met uw dierenarts.

Ons werkgebied is: Galder, Riel, Meer, Rijsbergen, Ulvenhout, Ulicoten, Goirle, Alphen, Baarle-Nassau, Bavel en Gilze.

Back To Top