Voor spoed 24/7 0161 496016

Veranderingen BVD programma

Veranderingen BVD programma

Sinds 2018 is het voor alle melkveebedrijven verplicht om deel te nemen aan een BVD-programma. Het BVD programma is nu in beheer van de zuivel.
De Gezondheidsdienst voor Dieren is nu alleen nog uitvoerder van dit programma. Bij het verplicht worden zijn er ook wat wijzigingen in de programma’s gekomen.

Oorbiopten doodgeboren kalveren en verworpen vruchten

Afgelopen voorjaar was in alle nieuwe BVD-routes de verplichting opgenomen om van alle doodgeboren en verworpen kalveren een oorbiopt in te sturen voor onderzoek op het BVD-virus. Vanuit veehouders en dierenartsen zijn daarop veel bezwaren geuit en na nader overleg is de verplichting komen te vervallen. De verplichting is omgezet in een dringend advies.
Meer verwerpers en een hoger percentage doodgeboren kalveren kunnen de eerste signalen zijn van een BVD-infectie op uw bedrijf. Het testen van doodgeboren kalveren is een belangrijke kans om een uitbraak in een vroeg stadium te ontdekken en kan dus zowel voor uw bedrijf als voor de omgeving veel vervolgschade voorkomen.
Het is mogelijk om via de GD blanco oorbiopten en indien nodig een speciale tang te bestellen om van doodgeboren kalveren en verworpen vruchten een oorbiopt te nemen. Een andere mogelijkheid is dat uw een van onze rundveedierenartsen een oorbiopt laat nemen van een doodgeboren kalf.

Oorbiopten verzenden naar GD

Als uw bedrijf in de “Route Oorbiopten” zit, moet u van alle kalveren een oorbiopt opsturen voor onderzoek op BVD-virus. U kunt dat volledig zelf doen óf de monsters op de praktijk brengen en het met de koerier laten verzenden.
Doet u het zelf, dan schrijft u de monsters digitaal in op VeeOnline en stuurt ze per post naar GD. Voor het opsturen geldt een strikt verpakkingsvoorschrift omdat het om diagnostisch materiaal gaat (dat bijvoorbeeld bij lekkage een gevaar voor de volksgezondheid zou kunnen betekenen). Vooral sinds de Miltvuur-brieven is hiervoor weer extra aandacht gekomen. Er zijn in het verleden wel hoge boetes uitgeschreven aan dierenartsen die dierlijk materiaal verzonden hadden zonder dit Europes verpakkingsvoorschrift te volgen!

Het juiste verpakkingsmateriaal kunt u bestellen op de GD-Webshop. U betaalt dan alleen de verzendkosten.

Voor uw gemak kunt u het verzenden ook door ons laten doen via de nachtkoerier. Als u de inschrijving op VeeOnline al heeft gedaan en het op de juiste wijze heeft verpakt, doen wij de verzending als service dus kostenloos. Als de inschrijving en/of de verpakking niet volledig is, betaalt u de bij ons gebruikelijke verzendkosten.

NB.1: bewaar de oorbiopten in de koelkast en zorg dat de verzending uiterlijk 14 dagen na het eerstgenomen oorbiopt plaatsvindt! Dus niet in de diepvriezer bewaren en niet langer dan 2 weken in de koelkast omdat de uitslag daarna snel minder betrouwbaar wordt.

NB.2: het opsturen van oorbiopten van verwerpers of doodgeboren kalveren zonder I&R-nummer kan niet op dezelfde manier. Hiervoor kunt u blanco bioptmateriaal bestellen, eventueel inclusief tang. Of u laat het door een van onze dierenartsen doen, bijvoorbeeld tegelijkertijd met het nemen van het (gratis) verplichte verwerperbloedmonster.

Onderzoek op antistoffen BVD bij aanvoer van vee

Een tweede relevante verandering voor de BVD vrije bedrijven is de controle van dieren die aangevoerd worden van een (nog) niet gecertificeerd BVD-vrij bedrijf. Naast het eerder al verplichte onderzoek op BVD-virus is er nu aanvullend een verplichting om dieren ouder dan 1 jaar ook op BVD antistoffen te onderzoeken. Dit kan overigens gewoon uit hetzelfde bloedbuisje.

Waarom deze test op antistoffen?

BVD-antistoffen bij een volwassen rund verklikken dat het dier in aanraking is geweest met het BVD-virus. Als zo’n dier drachtig is, zou ze drachtig kunnen zijn van een BVD-drager. Dit worden wel de “Trojaanse” dieren genoemd omdat ze, net als het Paard van Troje uit het oude griekse verhaal, ongemerkt een vijand binnensluizen in uw bedrijf, namelijk een levenslang zeer besmettelijk kalf. Na de geboorte van zo’n drager spreiden koe en kalf enorm veel BVD-virus door de stal.
Let op: een dier met antistoffen kan ook een gevaccineerd rund zijn. Vraag dus vóór de aankoop (schriftelijk) een verklaring van de status van de dieren en of ze gevaccineerd zijn. Ook voor bedrijven die tijdelijk uitscharen naar een ander UBN of samenwerken met een jongvee-opfokker met een andere BVD status kan dit consequenties hebben.

Ons werkgebied is: Galder, Riel, Meer, Rijsbergen, Ulvenhout, Ulicoten, Goirle, Alphen, Baarle-Nassau, Bavel en Gilze.

Back To Top