Voor spoed 24/7 0161 496016

MRSA

In het belang van de veehouders in de regio werken wij mee met het ZLTO project SaMeDi. Onlangs hebben we een bijeenkomst gehad in het ETZ over infectie preventie in het ziekenhuis. Hierbij is een flinke tijd stilgestaan bij MRSA. Een groot deel van deze informatie is ook heel interessant/nuttig voor veehouders

Er zijn grofweg 3 types MRSA:
  1. De ziekenhuis/reizigers MRSA. Deze draagt gemakkelijk over van mens naar mens. Als iemand voor lange tijd in bepaalde landen verblijft of voor langere tijd in een ziekenhuis ligt in het buitenland (mn zuidelijke landen zoals Italie en Portugal) dan is er een aanzienlijke kans dat een persoon drager is.
  2. de community MRSA: spreidt buiten het ziekenhuis in groepen mensen
  3. De vee-gerelateerde MRSA. Deze komt met name voor bij veehouders. voornamelijk bij varkenshouders, kalverhouders en vleeskuikenhouders. Deze variant spreid bijna niet van mens tot mens. Voor mensen werkzaam in andere sectoren is de kans dat zij MRSA bij zich dragen een stuk kleiner.

Mocht iemand werkzaam zijn in één van bovenstaande sectoren dan is het belangrijk dat het gemeld wordt voor/bij een een ziekenhuisopname. Hiervoor zijn 2 belangrijke redenen.

  1. Voor jezelf. Er wordt dan voor het bezoek al een Bacteriologisch Onderzoek gedaan.Mocht er een wondinfectie plaatsvinden dan weten ze de gevoeligheid al. Hierdoor kun je zelf beter behandeld worden.
  2. Voor alle andere patiënten in het ziekenhuis. Er zit een kleine kans in dat de bacterie wel spreidt.

Als het om een geplande ziekenhuisopname gaat en je wordt positief getest dan heb je nog een kans om negatief te worden. Met goede hygiëne maatregelen en het gebruik van bepaalde middelen kun je zonder MRSA opgenomen worden. Dit betekent een groter kans op een succesvolle operatie.

Als bezoeker en voor korte poli klinische behandelingen is het melden niet noodzakelijk. Spreiding vindt dan bijna niet plaats

In deze folder van het ETZ lees je meer over de MRSA-bacterie.

Ons werkgebied is: Galder, Riel, Meer, Rijsbergen, Ulvenhout, Ulicoten, Goirle, Alphen, Baarle-Nassau, Bavel en Gilze.

Back To Top