Voor spoed 24/7 0161 496016

Privacy bij het Leijdal

Op 25 mei 2018 gaat er een nieuwe wet van kracht met betrekking tot de privacy; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze wet worden nieuwe eisen gesteld aan het opslaan en verwerken van persoonsgegevens. Vanaf dan moeten wij als bedrijf kunnen aantonen welke gegevens we bewaren, waarom en hoelang. Ook moeten we kunnen aantonen dat de persoon achter de gegevens hiervan op de hoogte is en weet wat zijn of haar rechten zijn. Hierover zal hieronder het een en ander uitgelegd worden.

Persoonsgegevens

Wij van Dierenkliniek ‘t Leijdal bewaren alleen gegevens die noodzakelijk zijn om u van onze diensten te voorzien. Zo hebben wij uw achternaam, adresgegevens en telefoonnummer nodig. Mocht u willen betalen door middel van een factuur,hebben wij uw bankrekeningnummer nodig. Als u gebruik wilt maken van een betalingsregeling (termijnbetaling), hebben wij een kopie van uw bankpas en uw identiteitsbewijs nodig. Al bovenstaande gegevens vallen onder persoonsgegevens en dienen dus goed beschermd te worden door ons.
Verder zijn belangrijke gegevens voor ons gegevens van uw dier(en) zoals de naam, het geslacht, leeftijd en eventueel chipnummer. Wij delen alleen persoonsgegevens met derde partijen als wij hiervoor bij u toestemming hebben gevraagd, bijvoorbeeld bij een doorverwijzing naar een specialist of voor lab onderzoek.

Bewaartermijn

Uw gegevens bewaren wij maximaal 20 jaar nadat u voor het laatst bij ons bent geweest. Hierna worden uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en alle gegevens die bij uw dier(en) horen, verwijderd. De kopieën van uw bankpas en identiteitsbewijs worden vernietigd nadat de betaling is voldaan. Mocht u dan in de toekomst opnieuw gebruik willen maken van een betalingsregeling, worden nieuwe kopieën gemaakt.

Rechten

Als klant heeft u de volgende rechten*:
• Recht van Inzage
U kunt aanvragen om de gegevens die wij van u hebben, in te zien.
• Recht op Rectificatie
Mochten uw gegevens niet (meer) kloppen, heeft u het recht om deze te laten wijzigen.
• Recht om vergeten te worden
Indien u niet meer van plan bent om van onze diensten gebruik te maken, kunt u aanvragen om uit het systeem verwijderd te worden. Echter zullen er altijd gegevens zijn die wij wettelijk gezien niet meteen mogen verwijderen. Logischerwijs wordt u hier dan van op de hoogte gebracht.
• Recht op de beperking van de verwerking
Het kan voorkomen dat gegevens van uw dier doorgestuurd worden naar bijvoorbeeld een specialist. Mocht u dit niet willen, kunt u dit aangeven. Dit zal echter nooit gebeuren zonder uw toestemming.
• Recht op Dataportabiliteit
Het kan voorkomen dat u alle gegevens die wij van u en uw dier(en) bezitten, wilt ontvangen.

*Om van deze rechten gebruik te maken, dient u zich altijd te legitimeren en een aanvraagformulier in te vullen die u aan de balie kunt krijgen. Indien uw gegevens niet overeenkomen met de gegevens in ons systeem, kunnen wij u de rechten niet verlenen. Daarnaast hebben wij 30 dagen de tijd om aan uw eis te voldoen. Omdat sommige van deze rechten veel tijd en arbeid vereisen van onze medewerker(s), kan het zijn dat er een geldbedrag voor gevraagd wordt. Hierom hebben wij 5 werkdagen de tijd om te reageren op uw verzoek na invullen van het aanvraagformulier.

Verwerkingsregister

Alle grote wijzigingen die wij doen in uw dossier, dienen vanaf heden bijgehouden te worden in een verwerkingsregister. Onder wijzigingen valt het bijwerken van klantgegevens, verwijderen van klantgegevens, aanmaken van nieuwe klanten, doorsturen van gegevens, etc..

Verwerkersovereenkomst

Met alle derde partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst, zodat het voor beide partijen duidelijk is wat er met uw gegevens gebeurt. Voorbeelden van derde partijen zijn Viva 3.0 (ons softwaresysteem waarin afspraken gepland worden en het dossier van uw dier(en) staat/staan), Viva 1.0 (ons boekhoudsysteem), Dierenhospitaal Visdonk (specialist) en IDEXX (laboratorium).

Mailings

Als wij beschikken over uw e-mailadres kunt u mailings, zoals nieuwsbrieven, ontvangen. Hiervoor kunt u zich te allen tijden afmelden. Daarnaast versturen wij jaarlijks vaccinatie oproepen voor uw hond, kat of paard naar het huisadres dat bij ons bekend is. Mocht uw hond ouder zijn dan 7 jaar en uw kat ouder dan 8 jaar, krijgt u van ons een folder bij uw vaccinatie oproep. Hierin staat informatie over een Senior Check.

U heeft dus te allen tijden het recht om te weten welke gegevens wij van u bewaren en hoelang. Mocht u na het lezen van deze informatiebrief nog vragen hebben, stel ze gerust bij de balie, ga naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens of ga naar onze website www.dierenkliniekhetleijdal.nl . Op onze website vindt u de uitgebreide Privacyverklaring en de Algemene Voorwaarden.

Back To Top