Voor spoed 24/7 0161 496016

App in de herfst

Uw varkensdierenarts aan het woord:

Binnen een week tijd had ik 3 bedrijven met longproblemen bij de varkens. Eén biggen opfokbedrijf met uitval op 7 à 8 weken leeftijd en 2 vleesvarkensbedrijven waarvan één uitval had vlak na opleg en de andere vlak voor leveren.

Sectie leerde dat bij alle drie de bedrijven een ernstige bronchopneumonie met fibrine en verklevingen een rol speelde. Om Glasser en eventuele andere infecties uit te sluiten, is er een bacteriekweek ingezet. Daarnaast een antibiogram omdat er redelijk wat resistentie voorkomt tegen doxycycline. Het sterke vermoeden van APP bleek in alle drie de gevallen juist te zijn en de gevoeligheid bij twee van de drie tegen doxy en trim/sulf goed. Bij de derde stam bleek trim/sulf beduidend beter te werken dan doxy.

Uit deze gevallen blijkt dat APP zich op zeer verschillende leeftijden kan uitten. APP uitbraken gaan echter lang niet altijd gepaard met veel uitval. Soms is er alleen hoest met verhoogde pleuritis aan de slachtlijn. Vaak gaat er bij een uitbraak een andere infectie, zoals griep, PRRS of Mycoplasma, of een klimaat fout aan vooraf maar ook weer niet altijd. En nu de maïs eraf is en de herfst eindelijk begonnen is, komt er wat APP betreft de moeilijke tijd aan.

Ons werkgebied is: Galder, Riel, Meer, Rijsbergen, Ulvenhout, Ulicoten, Goirle, Alphen, Baarle-Nassau, Bavel en Gilze.

Back To Top