Voor spoed 24/7 0161 496016

Verbod op zinkoxide; product nog wel beschikbaar

De Europese Commissie heeft zich in meerderheid voor een verbod op het gebruik van diergeneesmiddel zinkoxide uitgesproken. Er is een overganstermijn aangenomen van maximaal vijf jaar.

Het gebruik van zinkoxide wordt verboden. Het besluit is door een meerderheid van de Europese lidstaten aangenomen, afgelopen maandag. De formele bevestiging volgt spoedig, is de verwachting. Daarbij wordt wel een overgangstermijn van vijf jaar in acht genomen.

In Nederland is zinkoxide als diergeneesmiddel te verkrijgen onder de naam Gutal. Het is een UDD-middel dat alleen door de dierenarts mag worden voorgeschreven voor gebruik in de eerste veertien dagen na het spenen. Het middel is sinds 2015 op de markt. In welke mate zinkoxide wordt gebruikt, is niet bekend. Zowel dealer Dopharma als de Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit (SDA) wil daar geen uitspraken over doen. Björn Eussin van de Fidin, branchevereniging voor diergeneesmiddelenproducten, weet te vertellen dat het volume dat in Nederland wordt ingezet laag is.

Zinkoxide kan verlaagd antibioticagebruik maskeren

Het gebruik van zinkoxide voor gespeende biggen is niet onomstreden. Zo is er een mogelijke rol bij de resistentieselectie van MRSA. Daarnaast is het metaal slecht voor het milieu. Ook concludeert SDA dat er een mogelijke antibacteriële werking is. In die zin kan zinkoxide een verlaagd antibitiocagebruik maskeren. Voor de EU vormt dit alles de reden om zinkoxide uit te faseren. In Nederland wordt het gebruik zorgvuldig gemonitord door de SDA.

Op verzoek van Nederland en Frankrijk heeft de Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) eerder dit jaar jaar een zogeheten class referall opgesteld over alle diergeneesmiddelen die zinkoxide bevatten. Er wordt geconcludeerd dat de voordelen van het product ter voorkoming van speendiarree niet opwegen tegen de nadelen.

Werken aan alternatieve methodes tegen speendiarree

Dat de EU een overgangstermijn van vijf jaar hanteert heeft alles te maken met de goede werking van zinkoxide. Denemarken staat bijvoorbeeld bekend vanwege een flinke inzet. Het is een erg effectieve manier om speendiarree aan te pakken. Daarom krijgen lidstaten de tijd om te werken aan alternatieve methodes om speendiarree aan te pakken. Het is uiteraard niet de bedoeling dat problemen met traditionele antibiotica worden getackeld.

Hoe snel het product in Nederland verboden wordt is niet duidelijk. Daar gaat het ministerie uiteindelijk over. Zij zal op basis van gesprekken met eigen beleidsmedewerkers en deskundigen een besluit moeten nemen. Het ministerie laat weten dat er nu nog geen inschatting is te maken van de duur van de overgangstermijn in Nederland.

Artikel boerderij.nl op 21 juni 2017

Ons werkgebied is: Galder, Riel, Meer, Rijsbergen, Ulvenhout, Ulicoten, Goirle, Alphen, Baarle-Nassau, Bavel en Gilze.

Back To Top