Voor spoed 24/7 0161 496016

Stand van zaken Afrikaanse Varkenspest

Stand van zaken Afrikaanse Varkenspest

Sinds 2014 is AVP in vier Oost-Europese lidstaten aangetroffen: Polen en de drie Baltische staten. De ziekte is daar nog niet onder controle. In Polen is op 17 november 2017 Afrikaanse varkenspest aangetroffen bij wilde zwijnen in de buurt van Warschau. Dit gebied ligt hemelsbreed ongeveer 150 km ten westen van eerder besmette regio’s in Polen. Menselijk handelen is waarschijnlijk de reden dat de ziekte nu in dit nieuwe gebied is geïntroduceerd. In de eerder besmette regio’s in Polen neemt het aantal uitbraken bij gehouden varkens en gevallen van AVP bij wilde zwijnen toe. De situatie in Polen en de spreiding van de ziekte naar het nieuwe gebied bij Warschau vormen een zorgelijke ontwikkeling.

Ook de drie Baltische staten, Estland, Letland en Litouwen, hebben dit jaar nog besmettingen gemeld, bij gehouden varkens en bij wilde zwijnen. In Letland lijkt de situatie iets te verbeteren, in Litouwen zijn in een nieuw gebied besmette zwijnen gevonden en in Estland zijn nog uitbraken bij gehouden varkens geweest.

Afgelopen zomer is de ziekte ook verspreid naar Tsjechië en Roemenië. De Tsjechische overheid heeft na de eerste melding van AVP in wilde zwijnen rigoureuze maatregelen genomen, zoals het plaatsen van hekken rondom het besmette gebied met wilde zwijnen en een intensieve monitoring. De gevallen hebben zich tot nu toe beperkt tot dit besmette gebied. In Roemenië, waar AVP werd aangetroffen in twee kleinschalige varkenshouderijen, lijkt de situatie onder controle.

Verspreidingsroutes

Er is meerdere malen gesuggereerd dat menselijk handelen verantwoordelijk is voor de verspreiding van het virus naar nieuwe gebieden, maar ook bij uitbraken op varkensbedrijven. De precieze routes van verspreiding zijn echter niet aangetoond. Het voederen van varkens met gewassen die afkomstig zijn uit een besmette omgeving wordt wel gezien als mogelijke route, evenals swill voedering en het achterlaten van materiaal van geschoten wilde zwijnen in de bossen en op het land. Ook illegale verplaatsingen van wilde zwijnen worden genoemd als mogelijke verspreidingsroute. Bedrijven met contacten in Oost Europa of met werknemers uit die streek lopen een verhoogd risico. Bespreek dit met hen en wijs ze op deze risico’s.

Ons werkgebied is: Galder, Riel, Meer, Rijsbergen, Ulvenhout, Ulicoten, Goirle, Alphen, Baarle-Nassau, Bavel en Gilze.

Back To Top