Voor spoed 24/7 0161 496016

Wormbesmettingen bij jongvee en melkvee

maag- darmwormen bij koeienWormbesmettingen bij jongvee en melkvee

Veel koeien staan alweer op stal en ook het jongvee dat nog buiten loopt wordt binnenkort opgestald. Afgelopen najaren zagen wij regelmatig bedrijven met een ernstige wormbesmetting, zowel maagdarmwormen als ook longworm. Zwaardere wormbesmettingen hebben ondermeer een negatief effect op de melkgift. TIP: Middels tankmelkonderzoek op maagdarm/longwormen en evt. leverbot krijgt u op eenvoudige wijze inzicht in de besmettingsgraad van uw koppel.

Moet ik mijn pinken nu wel of niet ontwormen bij opstallen? 
Door bloedonderzoek uit te voeren bij vijf pinken binnen 7 dagen na opstallen is eenvoudig te bepalen hoe zwaar de worminfectie is die de koppel in de weide heeft opgelopen. U kunt hiermee bepalen of ze wel of niet ontwormd moeten worden. Daarnaast kan de uitslag aanleiding zijn om volgend jaar aanpassingen te doen aan de preventie van worminfecties. Denk aan preventieve behandelingen, moment van uitscharen en omweiden.

Ons werkgebied is: Galder, Riel, Meer, Rijsbergen, Ulvenhout, Ulicoten, Goirle, Alphen, Baarle-Nassau, Bavel en Gilze.

Back To Top