Voor spoed 24/7 0161 496016

Q-koorts enting

Denkt u eraan om tijdig (binnen het jaar na de vorige keer) een afspraak te maken voor de Q koorts vaccinatie van uw melkgeiten! Vermijd hierbij warm weer en andere stressfactoren. De trend is om vóór het bereiken van de piekproductie te vaccineren; de ervaring leert dat op de meeste bedrijven de productie op dat moment juist wel weer stijgt. Er worden dit jaar binnen de drie praktijken testen gedaan met verscheidene voedingstoevoegingen rondom vaccinatie. We zullen u op de hoogte houden van de uitkomsten!

Betreft uw jongvee: Jongvee dient 2x gevaccineerd te worden met een tussentijd van 3 weken. Lammeren mogen pas vanaf 3 maanden leeftijd geënt worden. Dat betekent dat lammeren die op 1 augustus a.s. ouder dan 3 maanden en 3 weken zijn voor 1 augustus al 2x geënt moeten zijn. Voor de lammeren die dan jonger zijn geldt dat ze 2x gevaccineerd moeten zijn voordat ze bij bok gaan. De 2e enting moet minimaal 3 weken voor ze bij de bok gaan uitgevoerd zijn.

Ons werkgebied is: Galder, Riel, Meer, Rijsbergen, Ulvenhout, Ulicoten, Goirle, Alphen, Baarle-Nassau, Bavel en Gilze.

Back To Top