Voor spoed 24/7 0161 496016

Mijn hond of kat heeft een aanval, wat nu?

Op 8 februari 2021 is het de dag van de epilepsie.

Op deze dag willen wij u graag iets meer vertellen over dit onderwerp.

Wat is epilepsie?

Epilepsie is een ziekte waarbij een dier regelmatig toevallen heeft. Bij een toeval zijn ze buiten bewustzijn en hebben ze verkrampingen en/of stuiptrekkingen.

Een epileptische aanval kan uitgelokt worden door verschillende oorzaken zoals:

 • Epilepsie
 • Hartproblemen
 • Ademhalingsproblemen
 • Andere hersengerelateerde of neurologische problemen
 • Vergif
 • Suikertekort (hypoglycemie)
 • Ernstig nier- of leverfalen

Wat kan u doen als uw dier een aanval heeft?

 1. Blijf rustig.
 2. Zorg dat uw dier zich niet kan verwonden.
 3. Kijk naar de kleur van de tong, wordt deze blauw neem zo spoedig mogelijk contact op met uw dierenarts.
 4. Blijf bij uw dier in de buurt.
 5. Probeer de aanval te filmen, zodat je dit later aan je dierenarts kan laten zien.
 6. Noteer wat er gebeurt tijdens de aanval.
 7. Duurt de aanval langer dan 10 minuten, neem dan sowieso contact op met uw dierenarts.
 8. Neem stimulerende prikkels weg zoals licht en harde geluiden.
 9. Bij twijfel: contacteer uw dierenarts.
 10. Ga na of uw dier mogelijk in contact is gekomen giftige stoffen.

Een epilepsieaanval bestaat typisch uit drie fasen;

De eerste fase is de fase voorafgaand aan een aanval. Deze fase kan enkele minuten tot dagen duren.
De dieren kunnen ander gedrag vertonen, onrustig zijn, blaffen, zoekgedrag hebben, veel speeksel produceren, braken… Ook andere dieren in het gezin kunnen dit oppikken.

Fase twee is de epileptische aanval zelf; deze fase kan enkele seconden tot minuten duren. Duurt de aanval langer dan 10 minuten, neem dan direct contact op met u dierenarts. De dieren kunnen tonische aanvallen (toename spiertonus, verlies van bewustzijn, kaken opeengeklemd of wijde pupillen) en clonische aanvallen (stuipen, spiertrekkingen aan de kop, overmatig speeksel produceren, onbewust urineren of ontlasten) vertonen tijdens deze fase.

De derde fase is na een aanval. Deze fase kan enkele seconden tot wel dagen duren. De dieren kunnen suffer zijn, slapen, gedesoriënteerd zijn, onrustig rondlopen, blind zijn, doof zijn, extreme dorst of honger hebben, etc. Niet elke aanval doorloopt deze 3 fasen erg duidelijk, soms zijn maar delen ervan aanwezig. Bij twijfel, contacteer uw dierenarts.

Pas op!

Honden kunnen agressief gedrag vertonen tijdens en/of na een aanval. Dit wil niet zeggen dat uw hond nu agressief is geworden, vaak herinneren ze zich hier niets van. Let echter wel op met kinderen en andere dieren in het gezin en houdt ze weg bij de hond tijdens de aanval!

Heeft u vragen over dit onderwerp dan mag u altijd contact opnemen telefonisch of via de mail.

Wilt u graag meer informatie weten over dit onderwerp. Dan kunt u het beste kijken op deze website.

http://www.epilepsie-bij-honden.nl/

Ons werkgebied is: Galder, Riel, Meer, Rijsbergen, Ulvenhout, Ulicoten, Goirle, Alphen, Baarle-Nassau, Bavel en Gilze.

Back To Top