Chippen van hond verplicht

Vanaf 1 april 2013 wordt elke eigenaar verplicht zijn hond binnen 7 weken na de geboorte te laten chippen. Ook als er sprake is van import moet de hond voorzien zijn van een chip en centraal aangemeld worden. De houder moet ondermeer zijn naam, adres en woonplaats registreren. De gegevens van de houder worden opgeslagen in de door de overheid erkende databank voor gezelschapsdieren. Met deze gegevens kunnen toezichthouders mogelijke illegale handel en fokkerij opsporen of nagaan als iemand bedrijfsmatig handelt in honden. Bij een mishandelde, verwaarloosde of achtergelaten hond is met de chip de houder op te sporen.

 

Het kabinet geeft met de maatregel gehoor aan het verzoek van de kamer om verschillende problemen te bestrijden in de handel en fokkerij met honden.