Voor spoed 24/7 0161 496016

Nieuw I&R beleid paardenhouders

Vanaf 21 april 2021 is de identificatie en registratie (I&R) van paardachtigen in Nederland een stuk strenger geworden. Dit betekent dat alle paardenhouders moeten registreren welke paarden op zijn of haar terrein worden gehouden. Dit gebeurt in een database die door de overheid wordt beheerd.

In het kort:

• Alle paarden ouder dan 6 maanden moeten een chip en paspoort hebben.
• Iedere stalhouder moet een UBN nummer hebben (let op: je bent al stalhouder als je 1 paard aan huis of in een weiland hebt staan, ook als je niet de eigenaar bent).
• Je moet bij houden waar het paard staat/verblijft. Zowel in een lokale administratie voor korte verplaatsingen, als bij de RVO voor langdurige verplaatsingen (langer dan 30 dagen).

De I&R van paardachtingen is voor alle hobbymatig en professioneel gehouden paarden een Europese verplichting. Alle paarden moeten over een paardenpaspoort en chip beschikken. Vroeger werd dit nog niet geregistreerd wie de houder of eigenaar van het paard is, maar per 21 april 2021 is dit veranderd en is er een database van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die gaat beheren welke paarden waar gehouden worden.

Deze registratieplicht komt er niet zomaar, per 2021 treedt namelijk een nieuwe Europese Diergezondheidsverordening in werking en als onderdeel hiervan moeten alle paardenhouderijen in Nederland worden opgenomen in een door de overheid beheerde centrale database. Alle paarden die op deze houderijen staan, moeten hierin worden ingeschreven om inzicht te geven in het aantal paarden per locatie. Een houderij kan zelfs een weiland zijn waar een paard langer dan dertig dagen wordt gehouden, dit hoeft niet aaneengesloten te zijn. Alle verantwoordelijkheid hiervoor rust op de schouders van de paardenhouder van de locatie. Dit is belangrijk om in de toekomst een beter overzicht te hebben bij de uitbraak van een besmettelijke ziekte zoals het rhinovirus.

In het online systeem van de RVO hoef je geen tijdelijke verplaatsingen bij te houden als een paard bijvoorbeeld op buitenrit gaat, buiten de deur traint, op wedstrijd gaat of minder dan 90 dagen op een dekstation staat. Dit moet je echter wel zelf in je lokale administratie bijhouden, voor het geval er een controle komt en je moet kunnen verklaren waar alle paarden zich op dat moment bevinden.

Voor bronnen en meer informatie, surf naar: www.lto.nl en www.rvo.nl.

Back To Top