Voor spoed 24/7 0161 496016

Mest onderzoek bij paarden

Bij mestonderzoek wordt gekeken naar het soort en de hoeveelheid wormeitjes (EPG= eitjes per gram mest). Daarnaast controleren wij paardenmest ook op zand.

Waarom is mestonderzoek eigenlijk zo belangrijk?

Paarden onnodig ontwormen werkt resistentie van wormen (ongevoeligheid voor ontworming) in de hand. Ieder paard heeft wormen, de EPG kan ons vertellen of ontworming wel of niet nodig is voor het specifieke paard.  Ontworming komt via de mest uiteindelijk in de bodem terecht wat we niet onnodig willen doen. Daarnaast kan zand ook problemen geven in het maagdarmkanaal, vooral nu het gras kort is en als paarden op een zandbodem gehouden worden.

Wanneer is mestonderzoek nu nuttig?

Je kunt mestonderzoek het beste doen in het voorjaar en in de zomer. Maar is mestonderzoek in de herfst en winter dan zinloos? Nee, dit is zeker niet zinloos. Wanneer een hoge EPG wordt gevonden is het in deze periode natuurlijk zeker nuttig om te weten – uw paard moet ontwormd worden! Wanneer een lage EPG wordt gevonden blijft het advies echter om uw paard te ontwormen. Maar hoe zit dit dan?

– Wormen kunnen in winterslaap zijn en minder tot geen eieren uitscheiden. Ze zijn dan wel aanwezig! Dit wordt een vals negatieve uitslag genoemd.

– Lintwomen zijn moeilijk te vinden op mestonderzoek.

– Paardenhorzels zijn niet op mestonderzoek te vinden: deze overwinteren in de maag en produceren geen eitjes.

Naast het zoeken van worm eieren is het ook erg nuttig om zand te vinden in de mest. Naast een aanpassing van het management kan een kuur met Sand Oil worden ingezet. Zand wordt echter niet altijd uitgescheiden en dus niet altijd teruggevonden – controleer deze maanden de mest dus zelf ook regelmatig op zand!

Hoewel wij ieder seizoen met plezier mestonderzoek uitvoeren, ontwormt u uw paard het best sowieso gedurende deze maanden en brengt u het best meststalen binnen vanaf het voorjaar.

Hoe neem ik een geschikt mestmonster?

Het beste kunt u verse mest nemen die niet in contact is geweest met de bodem, bijvoorbeeld een mestbal van bovenop de hoop. Breng het mestmonster direct binnen of bewaar deze in de koelkast tot afgifte mogelijk is. Eén mestbal is al ruim voldoende! Neem het liefst mest van ieder dier apart, omdat de uitscheiding van de eitjes sterk individueel kan verschillen en de ontworming dus ook per dier specifiek is.

Wanneer neem ik een mestonderzoek?

Heeft u een paard ouder dan 3 jaar? Dan adviseren wij 2-3x per jaar mestonderzoek, dus om de 3 maanden. Bijvoorbeeld in Maart, Juni en September. Maar heeft u een paard jonger dan 3 jaar dan is frequenter ontwormen of volgens vast schema ontwormen. Een mestmonster is ook goed om eventueel te kijken of de ontworming voldoende heeft gewerkt. Wil je dit graag laten onderzoeken dan kunt u het beste 2-3 weken na het ontwormen mestonderzoek laten doen.

Wie kan ik het beste ontwormen?

Het advies is om alle paarden in oktober / november – na de eerste vorst te ontwormen. Veulens en paarden tot 3 jaar oud ontworm je volgens vast schema. Wij kunnen u hierbij helpen een ontwormingsplan op te stellen.

 

Voor meer informatie over klik hier.

Back To Top