Voor spoed 24/7 0161 496016

Kwaligeit controles door Q-lip

Kwaligeit controles door Q-lip

Afgelopen maanden hebben wij, na Q-lip / Kwaligeit controles bij melkgeitenhouders, te horen gekregen dat de kwartaalevaluaties niet volgens het juiste format zijn uitgevoerd. Dit heeft op enkele plaatsen tot discussie geleid. Het format dat door Kwaligeit is opgesteld moet volgens controlerende instantie exact zo gehanteerd worden. Door de praktijken worden er andere formats gehanteerd die dezelfde inhoud hebben maar er netter uitzien en digitaal handiger te verwerken zijn. Wij zullen in discussie gaan met Kwaligeit om te pleiten voor een meer inhoudelijke controle. Tot die tijd zullen we het format hanteren zoals dat door Kwaligeit is opgesteld om geen verdere discussies te krijgen met de controlerende instantie.

Ons werkgebied is: Galder, Riel, Meer, Rijsbergen, Ulvenhout, Ulicoten, Goirle, Alphen, Baarle-Nassau, Bavel en Gilze.

Back To Top