Voor spoed 24/7 0161 496016

Goede communicatie belangrijk voor vermindering antibioticagebruik

Goede communicatie belangrijk voor vermindering antibioticagebruikGoede communicatie tussen veehouders en dierenartsen helpt bij het verminderen van het antibioticagebruik. Dat blijkt uit promotieonderzoek van David Speksnijder aan de Universiteit Utrecht.

David Speksnijder keek naar factoren die een rol spelen bij het voorschrijven van antibiotica door dierenartsen en welke mogelijkheden er zijn om antibioticagebruik in de veehouderij terug te dringen. “Als professionals staan dierenartsen voor de beste behandeling van zieke dieren. Ze worden door veehouders geraadpleegd om problemen met zieke dieren op te lossen. Dat kan een stimulans zijn om antibiotica voor te schrijven”, constateert Speksnijder. “Maar dierenartsen voelen ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid om terughoudend te zijn met antibiotica. Dat zorgt regelmatig voor een dilemma.

“Ook de opvattingen van dierenartsen over het risico van antibioticagebruik bij dieren op de volksgezondheid verschillen sterk, ontdekte hij in zijn onderzoek. “Dit kan hun voorschrijfgedrag beïnvloeden. Gerichte communicatie over de noodzaak van terughoudend antibioticagebruik en bijvoorbeeld duidelijke richtlijnen zouden dierenartsen kunnen helpen bij het verder verlagen van antibioticagebruik.

“Dierenartsen geven veel adviezen aan veehouders om hun dieren gezond te houden. Toch worden deze adviezen volgens hen maar in beperkte mate opgevolgd. “Goede communicatie en adviezen die zijn afgestemd op de behoeften van veehouders kunnen helpen om te zorgen dat veehouders de adviezen van dierenartsen beter uitvoeren. Dat blijkt uit een veldstudie waarin we melkveehouders samen met hun dierenarts en voeradviseur gestructureerd lieten samenwerken aan de verbetering van diergezondheid. Daardoor bleek het mogelijk het antibioticagebruik te verminderen zonder dat de diergezondheid daaronder leed.”
Bron: www.veearts.nl en www.pigbusiness.nl

Ons werkgebied is: Galder, Riel, Meer, Rijsbergen, Ulvenhout, Ulicoten, Goirle, Alphen, Baarle-Nassau, Bavel en Gilze.

Back To Top