Paarden

De paardendierenartsen binnen onze kliniek houden zich vooral bezig met de 1e-lijns diergeneeskunde. Hun werkzaamheden betreffen met name de preventieve zorg (entingen, voedingsadviezen), het behandelen van ziekten en verwondingen, tandheelkundige behandelingen, gynaecologische diagnostiek/behandeling, klinische keuringen en het verlenen van spoedeisende en verloskundige hulp.

Wij onderhouden goede contacten met gespecialiseerde paardenklinieken en de Faculteit Diergeneeskunde.