Voor spoed 24/7 0161 496016

Nieuw onderzoeksproject in de varkenshouderij

Nieuw onderzoeksproject in de varkenshouderij

Dit nieuwsbericht is gemaakt door VGTZ:
Een samenwerkingsverband tussen Dierenkliniek ’t Leijdal, Dierenartsen Midden Brabant en Diergeneeskundig Centrum Oisterwijk.
Bij de faculteit diergeneeskunde loopt een door ZonMV gefinancierd onderzoeksproject “CIAOCIAO” over het effect van antibiotica reductie interventies in de veehouderij.
Dit project heeft als doel het effect van risicofactoren en preventieve maatregelen op het antibioticagebruik in de varkenshouderij te bepalen. Dit project sluit aan bij de eerdere uitgevoerde onderzoeken naar succesfactoren, maar legt tevens de nadruk op effect diergezondheid en economie.
Op die manier krijgt de dierenarts de beschikking over een lijst met interventies waarmee het antibioticumgebruik kan worden verlaagd terwijl hij/zij gelijktijdig kan aangeven wat het effect is op diergezondheid en het rendement.
De interventies omvatten onder meer infectiebeheersing (biosecurity en hygiëne), bedrijfsmanagement (bezettingsgraad, klimaat, all-in-all-out) en vaccinaties. Momenteel weten we nog niet hoe effectief deze interventies zijn op antibioticagebruik, ziektelast en duurzaamheid.
In de eerste fase worden gegevens verzameld over interventies door middel van een vragenlijst.
Hiervoor hebben we jullie hulp nodig. Deze vragenlijst  duurt ongeveer 1 uur en is volledig anoniem en zal grotendeels door de bedrijfsbegeleidend dierenarts ingevuld worden.
Het kan zijn dat 1 van onze dierenartsen U kortelings benaderen om deze vragenlijst samen in te vullen.
Alvast bedankt voor Uw medewerking .
Het VGTZ team

Meer informatie nodig? Vul dan onderstaand contactformulier in!

  Naam *

  E-mailadres *

  Telefoonnummer *

  Onderwerp: *

  Uw bericht *

  Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van auto.

  Back To Top