Voor spoed 24/7 0161 496016
koeien in wei

Abonnementen

Binnen Dierenkliniek ’t Leijdal werken we al meerdere jaren met abonnementen. Dit naar tevredenheid van veel veehouders. Doel van deze abonnementen is een meerwaarde te creëren voor zowel veehouder als dierenarts.
Om nog meer maatwerk te bieden hebben we onze abonnementen aangepast en uitgebreid. En natuurlijk is een abonnement niet verplicht. Wij komen graag bij iedereen op afroep.

NB: met visite bedoelen we hieronder voorrijtarief; dus gratis visite betekent geen voorrijkosten. Reguliere visites zijn visites op weekdagen (ma t/m vrij) voor 9 uur ’s ochtends doorgegeven.

Budget

Abonnement waarbij we 1x in de 2 maanden op een vast moment langskomen voor te plannen werkzaamheden als kalveren onthoornen, bloedtappen, enten, etc. EN 50% korting op overige visites. Advisering bij vragen en problemen.

 • 35.00 euro per maand
 • Geen registratiekosten bgp/bbp á 90 euro en evt. voor PBB’s
 • 6 gratis visites per jaar (de geplande visites)
 • 50% korting op reguliere visites
 • 1% korting op medicijnen
 • 10% Korting op spoed- en weekendvisites en lager spoeduurtarief
 • 10% korting op huisdieren producten en consulten op de praktijk

Basis

Abonnement met gratis visites EN 1x per maand/4 weken/ 3 weken/2 weken een afspraak voor vaste werkzaamheden. Advisering naar vraag en problemen op afroep veehouder.

 • 50 euro per maand
 • Geen registratiekosten bgp/bbp á 90 euro en evt. voor PBB’s
 • Gratis reguliere visites
 • 3% korting op medicijnen
 • 10% Korting op spoed- en weekendvisites het spoeduurtarief
 • 10% korting op huisdieren producten en consulten op de praktijk

Vruchtbaarheid

Ideaal abonnement voor veehouders die zelf insemineren en/of dichter op vruchtbaarheid willen zitten. Het heeft dezelfde inhoud als “basis” met als extra dat we 2x per jaar een analyse maken van de vruchtbaarheid en dit gratis bespreken. Voorwaarde is dat wij alle drachtcontroles doen.

 • 50 euro per maand
 • Geen registratiekosten bgp/bbp á 90 euro en evt. voor PBB’s
 • Gratis reguliere visites
 • 3% korting op medicijnen
 • 10% Korting op spoed- en weekendvisites het spoeduurtarief
 • 2x per jaar analyse en bespreking vruchtbaarheid
 • 10% korting op huisdieren producten en consulten op de praktijk

Manager

Abonnement met gratis visites en 1x per maand/4 weken/ 3 weken/2 weken of wekelijks een afspraak voor vaste werkzaamheden. Advisering 1x per kwartaal naar analyse van bedrijfsdata zoals pirdap en labuitslagen door de dierenarts waarvan minimaal 1x per jaar met voerman zonder extra kosten.

 • 65 euro per maand
 • Geen registratiekosten bgp/bbp á 90 euro en evt. voor PBB’s
 • Gratis reguliere visites
 • 3% korting op medicijnen
 • 10% Korting op spoed- en weekendvisites het spoeduurtarief
 • 4x per jaar een 1 uur gratis advisering incl. voorbereiding
 • 10% korting op huisdieren producten consulten op de praktijk.

Dicht op Koeien

1x per 1 of 2 weken bezoek inclusief controle verse koeien. Advisering 1x per kwartaal naar analyse van bedrijfsdata zoals pirdap, labuitslagen en scores koeien door de dierenarts waarvan minimaal 1x per jaar met voerman zonder extra kosten.

 • 95 euro per maand
 • Maken van werklijsten met Koers (of soortgelijk systeem) incl. registratie en analyse
 • Geen registratiekosten bgp/ bbp á 90 euro en evt. voor PBB’s
 • Gratis reguliere visites
 • 3% korting op medicijnen
 • 10% Korting op spoed- en weekendvisites het spoeduurtarief
 • 4x per jaar een 1 uur gratis advisering incl. voorbereiding
 • 10% korting op huisdieren producten en consulten op de praktijk

PLUS

Naast voorgaande 5 abonnementen bieden wij ook nog een plus pakket aan. Voor een vast bedrag per maand krijgt u 1x per jaar een SimHerd analyse van uw bedrijf. Dit pakket kan in combinatie met alle voorgaande abonnementen genomen worden. (zie hieronder voor meer info over SimHerd)

 • 20 euro per maand
 • Jaarlijks DEA rapport; berekening van 23 verschillende scenario’s op basis van uw bedrijfsspecifieke gegevens: focus op de aandachtsgebieden
 • Meer inzicht in de bedrijfsdynamiek en interacties binnen de koppel wat helpt bij beslissingen
 • Bespreking van dit rapport door onze SimHerd specialist Caroline Huetink

PLUS pakket: SimHerd

SimHerd: Voor betere beslissingen op uw bedrijf

• Wat is SimHerd: een computer simulatie model dat veehouders de mogelijkheid geeft om de economische impact van verschillende management strategieen op hun eigen koppel in te schatten.
• Simherd kijkt naar: fokkerij, vruchtbaarheid, voeding, gezondheid, productie en huisvesting.
• Simherd simuleert verschillende scenario’s (bv halvering mastitis, verbetering tochtdetectie, van 2 naar 3 x daags melken) op basis van de specifieke gegevens van de eigen veestapel zoals samenstelling, productie, ziektes.
• Simherd laat de economische consequenties zien van elk scenario; wat is er te winnen/hoeveel kan ik investeren om mastitis te halveren, tochtdetectie te verbeteren etc. Maar ook vragen als: wat als ik investeer in een (groter) strohok, of nieuwe jongveehuisvesting.

DEA (Diergezondheid en Economie Analyse)

Wat is een DEA? Een DEA is een toepassing binnen SimHerd die de koppel screent op laaghangend fruit; Wat zijn de belangrijkste aandachtsgebieden in de koppel? Waar leg ik het komend jaar/komende jaren mijn focus?
Een DEA berekent 23 verschillende scenario’s en geeft een goed overzicht van economisch potentieel van een koppel koeien.

Klik hier voor een voorbeeld

SimHerd is een van oorsprong Deens programma en heeft een solide wetenschappelijke basis van meer dan 20 jaar onderzoek. Binnen onze praktijk gebruiken wij het programma al een aantal jaren. Onlangs hebben we voor enten tegen mastitis op drie bedrijven in onze praktijk gekeken of de voorspellingen van SimHerd overeenkomen met het gerealiseerde resultaat. En wat blijkt; SimHerd is een hele goede voorspeller van het te behalen economisch resultaat in de toekomst.

Naast een DEA rapport kunnen we ook meer specifieke scenario’s doorrekenen op gebied van fokkerij, vruchtbaarheid, voeding, gezondheid, productie en huisvesting. Informeer naar de mogelijkheden bij uw dierenarts.

Voor een filmpje (Engelstalig) over SimHerd

Tot slot de beperkingen van de huidige rekentools t.o.v. SimHerd:
1. Gaan vaak uit van een gemiddeld bedrijf
2. Gaan slechts over 1 of enkele onderdelen, bv. alleen uiergezondheid
3. Nemen niet onderlinge verbanden tussen mee tussen gezondheidskenmerken
4. Kijken niet naar lange termijneffecten op koppelsamenstelling

Kosten

Een eenmalig berekening van een DEA met Simherd bieden wij aan voor 275 euro. Hiervoor zorgen wij dat de informatie in het programma komt, kalibreren en berekenen wij alles. Daarna wordt een gesprek ingepland van maximaal 1 uur waarin de uitslag uitvoerig met u besproken wordt.

Wilt u hele specifieke scenario’s laten berekenen dan kost dit ons wat meer tijd. Afhankelijk van het aantal en de complexheid van de scenario’s wordt er voor u een prijs gemaakt.

Als u jaarlijks inzicht wil hebben waar de meeste winst is te behalen met behulp van een DEA of 1 specifiek scenario door wil laten rekenen, dan is een abonnement de beste vorm. De ksten hiervoor zijn dan 20 euro per maand.

Back To Top