Rund januari 2014

Opnieuw opstellen bgp en bbp

 


Binnen 12 maanden na de laatste herziening moeten het Bedrijfsgezondheidsplan en Bedrijfsbehandelplan geëvalueerd en opnieuw opgesteld worden. Zorg er dus voor dat u tijdig een afspraak maakt met uw 1 op 1 dierenarts om deze plannen te evalueren en aan te passen.

 

 

Bloederkalveren

 

Er wordt momenteel nog steeds volop onderzoek gedaan naar bloederkalveren. Hoogst waarschijnlijk is er een relatie tussen bloederkalveren en moederdieren die geënt zijn met het BVD-vaccin Pregsure® van Zoetis® (voormalig Pfizer®). Zelfs drie jaar nadat het vaccin uit de handel genomen is komen nog bloederkalveren voor. Het gaat hierbij om kalveren die biest krijgen van koeien die nog gevaccineerd zijn met Pregsure®. In de biest van deze koeien zitten afweerstoffen die het bloeden bij kalveren kan veroorzaken. Daarom adviseren wij nog steeds om biest van deze koeien weg te gooien. Kalveren die dood gaan worden kosteloos opgehaald door de GD voor verder onderzoek Wij raden u aan een verdacht kalf via ons te melden voor sectie.  

  
Het vaccin dat nu gebruikt wordt voor het creëren van bescherming tegen BVD (Bovilis BVD van MSD) wordt op een volledig andere manier geproduceerd en is wel compleet veilig.

 

 

Salmonella:

 

 

Tot vorig jaar zagen wij in onze praktijkgebied slechts sporadisch een positieve uitslag van tankmelk op Salmonella. En nog zeldzamer waren Salmonella positieve koeien of een uitbraak van Salmonella onder de koeien. In 2013 hebben wij binnen onze praktijk echter diverse bedrijven gehad waarbij de tankmelk een positieve uitslag op Salmonella liet zien. Ook zijn in 2013 enkele bedrijven geweest met een serieuze Salmonella uitbraak onder de koeien.
 

Insleep

 
Het inslepen van een Salmonella infectie op een bedrijf kan op meerdere manieren plaatsvinden. Salmonella is een sterke bacterie die goed kan overleven in de omgeving. De grootste risicofactoren zijn: aankoop koeien, mestaanvoer, bezoekers, materialen en ongedierte. Let dus extra op bij al deze factoren. Laat bijvoorbeeld iedereen (dus ook de handelaar en buurman) bedrijfskleding aantrekken voordat ze in de stal komen.

  

 

Symptomen:

 

 

Salmonella-infecties komen voor bij alle (leeftijds) groepen op het rundveebedrijf. Symptomen van acute Salmonellose worden slechts op een deel (< 20%) van de geïnfecteerde <⁄span>rundveebedrijven gezien. Bij een klinische Salmonellose uitbraak zijn de symptomen vaak de eerste drie maanden het ernstigst (uitbraakfase), daarna worden op een deel van de bedrijven nog af en toe verschijnselen gezien (persistentiefase). Acute Salmonellose wordt gekenmerkt door hoge koorts (41°C), diarree en abortus. Afhankelijk van het serotype dat de besmetting veroorzaakt en de dieren die het betreft komen verschillende verschijnselen voor.  Acht procent van de runderen met klinische Salmonellose (waaronder verwerpers) is na enkele maanden nog uitscheider en blijft waarschijnlijk actieve drager.

 

 

In de acute fase van een uitbraak zijn de hygiëne en scheiding van de verschillende diergroepen, het verhogen van de weerstand tegen salmonellose en de isolatie en behandeling van zieke runderen belangrijk. Om de verspreiding van de infectie op het bedrijf te beperken dienen deze maatregelen zo snel mogelijk na de eerste klachten te worden getroffen. Ook moet sterk op de persoonlijke hygiëne gelet worden, want mensen kunnen ook ernstige diarree krijgen van de koeien met Salmonella. Met name in gezinnen met zwangere vrouwen, baby’s en bejaarden.  
 

 

Regelgeving:

 


Omdat Salmonella een zoönose is (een ziekte die overdraagbaar is van dier op mens) is de zuivel hier erg alert op. Er zijn daarom een paar regels waarvan wij vinden dat u op de hoogte moet zijn en waar u zich in een dergelijk geval aan moet houden:

  • Bij een uitbraak van Salmonella die in de mest van zieke koeien aangetoond is, moet dit aan de overheid gemeld worden ( GD of dierenarts doen dit). Deze melding heeft direct geen gevolgen voor het bedrijf: de melk mag gewoon geleverd worden. Ook mogen koeien  geslacht worden, maar de veehouder moet dit wel op het VKI-formulier  melden.
  • Bij een positieve tank moet een veehouder dit ook vermelden op het VKI-formulier. Formeel wordt de betreffende koe dan als laatste geslacht, om eventuele besmetting van de slachtlijn te voorkomen. De koeien mogen dus wel gewoon geslacht worden.

 

 

Wij melden u dit, om problemen te voorkomen. Het kan nl zo zijn dat áls een Salmonella-positieve koe de slachtlijn besmet en de veehouder heeft dit niet op het VKI-formulier vermeld, deze veehouder aansprakelijk gesteld kan worden voor alle geleden schade.

 

Een gewaarschuwd man telt dus voor 2!