Wormbestrijding

“regelmatig ontwormen van paarden: vaak baadt het niet, maar schaadt het  wel.”

 

Als dierenarts horen we vaak dat eigenaren hun paard elke 3 maanden of zelfs om de 6 weken ontwormen. Dit is een routine geworden die niet gebaseerd is op een werkelijke besmetting met wormen.

 

-          80% van de paarden in Nl is niet of slechts licht besmet met wormen

-          vaak, onnodig ontwormen werkt resistentie in de hand

-          wormmiddelen komen zo onnodig veel in het milieu terecht

-          paarden mogen een lichte wormbesmetting hebben, om zo een natuurlijke                weerstand op te kunnen bouwen.

-          alle paarden ineens ontwormen is vaak niet nodig omdat niet alle paarden in een       koppel besmet zijn.

 

Tot voor kort was het gebruikelijk om standaard  te ontwormen.

Tegenwoordig weten we dat dat niet verstandig is en zelfs schadelijk kan zijn. Daarom adviseren wij om eerst mestonderzoek uit te laten voeren voordat u uw paard ontwormt.

Wormonderzoek is heel eenvoudig: geef een handjevol verse mest af op de praktijk. Binnen 3 dagen heeft u een uitslag met daarbij een passend advies voor het ontwormen: is het wel nodig; zo ja, met welk middel; hoe vaak en hoeveel?

Een mestonderzoek op maagdarmwormen kost € 24,50

 

Mestonderzoek geeft voor sommige maag-darmparasieten geen uitsluitsel. Een voorbeeld hiervan is de larve van de horzel die maagbeschadiging  en zelfs maagzweren bij het paard kan veroorzaken.

 

Handig schema:

1.       in najaar ontwormen met Equimax of Equest-Pramox

2.       in voorjaar mestonderzoek

3.       aan de hand van dit onderzoek volgt een advies over welk middel, hoe vaak toegediend moet worden.