Gebitsverzorging Paard

Als paardendierenartsen zien wij in toenemende mate problemen bij paarden en pony′s die samenhangen met afwijkingen in de mond/ het gebit.

 

Paardenkiezen fungeren als molenstenen: het ruwvoer moet grondig vermalen worden alvorens het verder verteerd kan worden. In tegenstelling tot mensenkiezen, blijven paardenkiezen een leven lang doorgroeien. Een goede afslijting is dus essentieel.Net als de jaarlijkse vaccinatie adviseren wij een jaarlijkse gebitsinspectie. Het gebit is per slot van rekening het begin van een goede vertering en dus van gezondheid. Daarnaast kunnen ( geringe) gebitsafwijkingen aanleiding geven tot irritaties en vervelend gedrag/verzet tijdens het berijden.

 

Dierenarts Hans Caron heeft zich gespecialiseerd in de gebitsverzorging voor paarden.
Om deze kennis beter in te kunnen zetten heeft de dierenkliniek geïnvesteerd in nieuw instrumentarium. 
Met dit instrumentarium is hij in staat om het gebit van uw paard beter, sneller en minder belastend voor mens en dier, uit te voeren.