Vleeskalf

VleeskalverenEen belangrijk onderdeel binnen de werkzaamheden van DK ’t Leijdal zijn de vleeskalveren.

Via intensieve begeleiding - door samenwerking tussen de veehouder, de vertegenwoordiger en de dierenarts – wordt getracht een zo hoog mogelijk gezondheidsniveau te bereiken.
Hierbij wordt ook zeker gekeken naar het dierenwelzijn.

Onze kliniek heeft hiervoor de nodige protocollen ontwikkeld, waardoor het medicijngebruik gericht wordt ingezet en zoveel mogelijk wordt beperkt.

Tevens wordt geprobeerd om via preventieve maatregelen (stalklimaat, voeding) de weerstand van de kalveren te verhogen en eventuele ziekten te voorkomen.