Deens Systeem

 

De pilot “Bedrijfsbegeleiden volgens Het Deens systeem” is vanaf nu gestart op DK ‘t Leijdal.

Vanaf mei 2010 zijn 4 bedrijven gestart met een andere manier van bedrijfsbegeleiden. Deze manier is geënt op het verzamelen en registreren en analyseren van gezondheidskenmerken.  In Denemarken worden  800 rundveebedrijven,  door meer dan 100 rundveedierenartsen met goed resultaat op deze manier begeleid. 
Celgetalproblemen en  vruchtbaarheid zijn onder controle en kalfziekte en slepende melkziekte komen niet of nauwelijks meer voor. Het antibiotica gebruik op deze bedrijven is gehalveerd.

DK ’t Leijdal samen met de praktijken DAMB in Diessen en DierNartsen in Made zijn gezamenlijk een pilot gestart. Op 23 april hebben  3 Deense collega’s,  7 dierenartsen en 12 veehouders geïnstrueerd over wat ze moeten weten om te kunnen beginnen. Een Deense professor heeft het Deense analyseprogramma aangepast om de Nederlandse melkproductiegegevens in het analyseprogramma te verwerken.

De gezondheidskenmerken,  conditie van de baarmoeder net na het afkalven en de staat van de eierstokken bij niet drachtig geworden dieren kennen we ook van de bedrijfsbegeleiding van nu.

Conditie score als gezondheidskenmerk kennen we van de schema’s van een momentopname van al onze koeien. Wat nieuw is het Deens systeem ie het beoordelen van de conditie van de koeien gedurende de lactatie. Met andere woorden hoe is het verloop van de conditie van de koe(ien) in de tijd. Vooral het conditieverloop in de droogstand levert nuttige informatie op. Daarnaast wordt de conditie score ook gebruikt voor een beter droogzetbeleid.

Ketonlichamen kennen we allemaal bij koeien met slepende melkziekte. Bij het Deens Systeem  worden alle net afgekalfde koeien gecontroleerd en zo nodig preventief behandeld.

Net afgekalfde koeien en koeien vlak voor het  droogzetten  worden met behulp van CMT  (Californische Mastitis Test) gecontroleerd op een verhoogd celgetal. Ook hier wordt zo nodig behandeld zodat de koeien goed met de lactatie beginnen en zonder bacteriën worden drooggezet.

De bedrijfsbegeleiding kan uitgebreid worden met het scoren van mest, klauwen en hakken.

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze rundveedierenartsen.

 

We houden u op de hoogte.