Castratie reu

Waarom castratie?
Bij castratie worden beide testikels operatief verwijderd om de hormoon- en zaadproductie te stoppen. Let op: na de castratie kan de reu nog 6 tot 8 weken vruchtbaar zijn, omdat er nog zaadcellen in de zaadleider aanwezig kunnen zijn. Ook duurt het 6 tot 8 weken voordat er effecten op het gedrag kunnen worden waargenomen.

Naast het onvruchtbaar maken kunnen er nog een aantal andere redenen zijn voor castratie:

  • Gedrag: na castratie gaat het libido omlaag en wordt een reu wat gemakkelijker in de omgang.
  • Afwijkingen aan de testikels, zoals een ontsteking of tumor
  • Aandoeningen die gerelateerd zijn aan de mannelijke hormonen die in de testikels worden aangemaakt: bijvoorbeeld prostaatvergroting en voorhuidsontsteking.


Na castratie gaat de stofwisseling omlaag: geef daarom minder voer dan voor de operatie om te voorkomen dat de reu te dik wordt.

Wat is het verschil met chemische castratie?
Bij chemische castratie worden er injecties gegeven die het effect van de mannelijke hormonen blokkeren. Er zijn verschillende middelen met verschillende effecten. Zo blijft de reu bij het ene middel wel vruchtbaar en bij het andere niet. Chemische castratie is met name zinvol bij prostaataandoeningen en om te testen of het gedrag verandert na het wegnemen van de hormooninvloed voordat men besluit tot operatieve castratie.

 

Een andere mogelijkheid is het implanteren van een staafje dat continue de hormonen onderdrukt. Dit staafje werkt ongeveer een half jaar tot een jaar afhankelijk van de sterkte van het ingebrachte staafje.